KURUMSAL

FİRMA PROFİLİ > VİZYON & MİSYON

 

Anlamlı bir geleceğin ancak sağlıklı ve temiz bir çevrede mümkün olacağı bilincinin yaygınlaşması ve faaliyetlerinin bilinçli yürütülmesi ile ilgili çalışmalara katkıda bulunmak.
Odaklandığı sektörde girişimciliği ve saygınlığı ile müşterilerimize en üst düzeyde hizmet vererek, doğayı, insanı ve insani değerleri ön planda tutarak ulusal ve uluslararası mevzuata uygunluk çalışmalarında yardımcı olmaktır.
Müşterilerimizin memnuniyetini sürekli ölçerek mümkün olan en üst düzeye çıkarabilmek.
Müşterilerimize zamanında raporlama ve bilgi verebilmek.
DNG olarak hatalarımızı en aza indirebilmek için izlemek, sınıflandırmak ve gerekli tedbirleri alma konusunda üstüne düşen vazifeyi en  güzel şekilde ifşa etmek.

 


Dng Test ölçüm ve analiz lab. ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak kurulmuş kalite yönetim sistemi, uygun metot, cihaz ve uzman teknik kadrosu ile üst yönetimden en alt kademedeki çalışanına kadar aynı bilinç ve aynı amaçla bezenmiş, çağdaş yönetim ilkelerini benimsemiş, taşıdığı büyük sorumluluğun bilincinde ve sürekli gelişme çabası içinde hedeflerine ulaşmak için çalışmaktadır.