KURUMSAL

FİRMA PROFİLİ > HAKKIMIZDA

Laboratuarımız, Bursa merkezli olup, DNG Test Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı Ltd.Şti.olarak Denge Grup bünyesindeki şirketlerden biridir. Daha önceki yıllarda Periyodik Test ve Kontrol hizmetlerini DengeİSG bünyesinde vermekteyken, ortakları çeyrek asırdan fazla İSG alanında denetimler yapmış, bakanlık tarafından yürütülen projelerde yer almış İSG uzmanı emekli Baş Müfettişlerden oluşan grup şirketlerimiz, tecrübelerinin aktarılması hususunda yeniden yapılanmaya giderek DNG Test Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı adı altında branşlaşmıştır. Bu itibarla hedefimiz, mevcut ve gelecekteki müşteri taleplerini yerine getirmek ve müşteri beklentilerini aşmak için çabalamaktır. Kuruluşumuzun toplam performansının sürekli iyileştirilmesi kalıcı hedefimizdir. DNG Test ölçüm ve analiz laboratuvarımız, mesleki uygulama ve kaliteli hizmet anlayışını ön planda tutmakta, oluşturduğu kalite sistemiyle verilen hizmetin hızlı ve hatasız olmasını güvence altına almaktadır. DNG analiz laboratuvarı her zaman ulusal, uluslararası standartlar ve müşteri şartlarına uygun olarak hizmet verecektir.

Bu bağlamda kaliteli hizmet anlayışına sahip, her türlü çevre ve çalışma ortamı sorununuzda çözüm ortağınız olabilecek, hızlı ve güvenilir hizmet anlayışı ile çalışan, yeniliklere açık, koşulsuz müşteri memnuniyetini benimseyen hizmet anlayışı ile çıktığımız bu yolda sizlerle uzun süreli bir çalışma içerisine girmeye ve sizlerden alacağımız güçle sektörün lideri olmaya talibiz.

Çevre Ölçüm Ve Analiz Laboratuvarı
Hızla artan sanayi ve teknolojideki gelişmelerin olumsuz sonuçlarından biri de çevre kirliliğidir. Hızla gelişen endüstri ile birlikte nüfusun artması, bitmez gibi görünen doğal kaynakların hızla tükenmesinin sonucu olarak, çevre konusu dünya gündeminin ilk sıralarına yerleşmiştir.  Çevre sorunlarını çözmek için çıkarılan yasal mevzuat, bu çözümün ilk ayağı olan kaynakta kirlilik tespitini ortaya çıkarmıştır. Bu durum, çevre ölçüm ve analiz laboratuvarlarının kurulması ve bu alanda uzman personellerce ölçüm yapılması sonucunu doğurmuştur. Alanında uzman personellerimiz mevzuatın tüm gereklerine ulusal ve uluslararası düzeyde karşılık vermektedir.

İSG Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayımlanan yönetmelikler gereği çalışanların maruz kaldıkları her türlü kirliliğin tespit edilmesi, yapılacak olan risk analiz ve değerlendirmelerdeki en önemli unsur somut verilerdir. Bu somut verilerin güvenilir, tarafsız ve normlara uygun olması doğru tespit ve çözümlerin yapılmasına   katkı sağlayacağı, tartışmasız iş  ve çevre sağlığı gerçeklerindendir. Bu gereklilikler göz önünde bulundurularak iş kazaları ve meslek hastalıklarını engellemek amacıyla ülkemiz birçok uluslararası sözleşmeye taraf olmuş ve bu amaçla çevrenin korunması ve iş güvenliğinin arttırılmasına yönelik kanunlar ve yönetmeliklerle yasal bir zemin oluşturmuştur. Yasal mevzuatın  gereği olarak, işletmelerin faaliyetlerinin denetlenmesi, faaliyetleri esnasında oluşan çevre ve çalışan sağlığındaki olumsuzlukların   önlenmesi ilgili mevzuat kapsamında  belirtilen periyodik ölçüm ve analizlere dayanmakta, bu durum ise düzenli olarak yapılacak olan ölçüm ve analiz hizmetleri ihtiyacını doğurmaktadır. Bu bağlamda söz konusu ihtiyaçların Doğru, Normatif ve Güvenilir olarak karşılanması büyük önem arz etmektedir. Bu olgudan hareketle,  tecrübemizi yansıtabileceğimiz  kaliteli, güvenilir ve eksiksiz hizmet veren lider bir kuruluş olma hedefi ile yola çıkmış bulunmaktayız.

Periyodik Test ve Kontrol Laboratuvarı
Mevzuatımız iş ekipmanlarının belirli sürede periyodik test ve kontrollere tabi tutulmasını öngörmektedir.  Şirketimizde görevli yetkili mühendis ve teknik elemanlarca, yapacakları saha ve  büro çalışmaları ile , İş ekipmanlarının (Kazanlar, basınçlı kaplar, kompresörler, kaldırma ve iletme araçları, İş Makinaları vb.) kontrol ve testleri yapılarak  belgelendirilir.

‘’’DNG olarak, dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, insanın, sorunsuz bir çevrede sağlıklı bir yaşam sürmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu hak, insan olmanın en temel gereğidir.’’’

Unutmayınız… Şirketimiz Dinamik yapısıyla-Normatif ölçüm metotlarıyla-Güvenilir çözüme yönelik değerlendirmeleriyle her zaman hizmete hazırdır...