HİZMETLER > ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ

Gürültü ölçümleri;
Endüstriyel faaliyetler, ulaşım araçları, eğlence ve rekreasyon, inşaat ve işyerlerinden kaynaklanan istenmeyen seslerin değerlendirilmesi için gerçekleştirilmektedir.
Akustik gürültü ve çevresel gürültü ölçüm hizmeti verecek laboratuvarlar TÜRKAK’ tan Akredite, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yetkili olmalı ve gürültü konusunda uygun eğitimleri başarıyla tamamlamış personelleri istihdam etmesi zorunludur.
DNG TEST Çevre Laboratuvarı olarak bu kapsamdaki ihtiyaçlarınızı sahip olduğumuz çok sayıdaki sertifikalı personel ve cihaz altyapımız ile en hızlı ve en doğru şekilde çözmeyi amaçlıyoruz. Her geçen gün artan sayısız referanslarımızla GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ konusunda iddialıyız.

  ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ ve RAPORLAMALARI | TÜRKAK 17025 Akreditasyonlu


 • Çevresel Gürültü Ölçümü

 • Çevre İzni Kapsamında Gürültü Ölçümü

 • Tesis İçi Gürültü Ölçümü ve Haritalanması

 • Arka Plan Gürültü Ölçümü

 • Şehir Gürültü Kirliliği Ölçümü ve Haritalanması

 • Deniz Araçlarından, Trafik-İş Makinelerinden Kaynaklanan Gürültü Ölçümü ve Haritalanması

 • Eğlence Yeri (Cafe, Bar, Gazino vb.)Gürültüsü Ölçümü

 • Canlı Müzik (Düğün Salonu, Türkü Bar, Konser vb.) Ses Ölçümü

 • Gürültü Ölçütü Eğrileri (NC Eğrileri) Ölçümü ve Değerlendirmesi.


MÜZİK YAYINI YAPAN İŞYERLERİ ve DENİZ ARAÇLARI İÇİN ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ KRİTERLERİ

(1) Yerleşim alanlarında çevresel gürültüye neden olan müzik yayını yapan işyerleri ve deniz araçları Ek-2’de yer alan hükümleri sağlar.

(2) İl Müdürlüğü tarafından müzik yayını yapan işyerlerine ve deniz araçlarına akustik rapor hazırlattırılır, değerlendirilir, müzik yayın izni verilir.

(3) Müzik yayın izin belgesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(4) Müzik yayını yapan deniz araçlarının, müzik yayını yapabileceği sahaların sınır koordinatları İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile belirlenir.

(5) Müzik yayını yapan deniz araçlarının belirlenen koordinatlar dışında faaliyet göstermesi durumunda idari yaptırım uygulanır.


(6) Müzik yayını yapan deniz araçlarından yayılan çevresel gürültü düzeyi, İl Müdürlüğü tarafından kıyıda belirlenen noktalarda, sürekli izleme sistemi ile ölçülür.

(7) İl Müdürlüğü tarafından müzik yayını yapan işyerlerinin bulunduğu alanlarda Ek-2’deki Tablo 1’de yer alan sınır değerlerin sağlandığını tespit etmek üzere,

ilgili idarenin elektronik olarak bilgilendirileceği çevresel gürültü sürekli izleme sistemi kurdurulur.

(8) İlgili idare ses basıncı düzeyini kontrol altında tutmak amacıyla akustik planlama yaptırabilir ve ses gücü sınırlayıcı sistemler kurdurabilir.

(9) Birden fazla müzik yayını yapan işyerinin veya müzik yayını yapan deniz aracının bir arada ve aynı anda faaliyet gösterdiği alanlarda, ilave gürültü kontrol tedbirleri belirlenebilir.

(10) Kurulması planlanan müzik yayını yapan işyerlerinin ilgili mevzuatta belirtilen yer seçimi ve planlamasında, stratejik gürültü haritaları ve stratejik gürültü eylem planları dikkate alınır.

(11) Aynı takvim yılı içinde üç defa bu Yönetmelik hükümlerinin ihlalinin tespiti halinde İl Müdürlüğü tarafından müzik yayın izni iptal edilir.
Müzik yayın izni iptal edilen işyeri iki takvim yılından sonra müzik yayın izni için tekrar başvurabilir.